içki-bg-1

Habarlar

 • Şanhaý KBC sergisine ajaýyp gatnaşmak Şanhaý, Hytaý - 2023-nji ýylyň 7-10-njy iýuny

  Şanhaý KBC sergisine ajaýyp gatnaşmak Şanhaý, Hytaý - 2023-nji ýylyň 7-10-njy iýuny

  Şanhaý KBC sergisi, hünärmenler we umumy tomaşaçylar üçin gapylaryny açýar, tehnologiýa, önümçilik we işewürlik hyzmatlary pudagynda soňky täzelikleri we üstünlikleri görkezýär.Şanhaý halkara sergi merkezinde her ýyl geçirilýän çäre ...
  Koprak oka
 • LED çyralary bilen doly uzynlykly aýna: DIY aýnalary, bidereklik we bezeg dizaýnlary üçin pikirler ”.

  1994-nji ýylyň 1-nji maýynda ýokary derejeli hammam önümlerini we gaýtadan işlenen aýna önümlerini öndürmek maksady bilen bir kompaniýa döredildi.Indi bu kompaniýa soňky önümini: LED çyralary bilen ajaýyp doly uzynlykly aýna bilen tanyşdyrmaga buýsanýar.Bu biderek selefi aýnasy bolanlar üçin ajaýyp ...
  Koprak oka
 • Vanna otagynda aýnany nädip saklamaly

  Banyoda aýna gaty amaly bolmasa-da, gaty möhüm zat.Oňa üns bermeseňiz, aýna zeper ýetirip biler.Şonuň üçin her kim hammamda aýnany her gün saklamaly, şonuň üçin oňa üns bermelidiris.Onda näme etmeli?Näme ...
  Koprak oka
 • Induktiw wyklýuçatelleri ulanmak

  Induktiw wyklýuçatelleri ulanmak

  LED yşyk aýnasy 10 ýyldan gowrak wagt bäri dünýä inýär, bu 10 ýyllyk döwürde, LED yşyk aýnasy pudagy ägirt uly ösüşi we özgertmeleri başdan geçirdi, esasanam wyklýuçatelleriň we multimediýanyň köpelmegi ýaly käbir funksiýalarda.Häzirki wagtda iň ösen wyklýuçatelimiz ...
  Koprak oka
 • LED yşyk aýna duýgur wyklýuçateli

  LED yşyk aýna duýgur wyklýuçateli

  Öý bezeginde LED yşyk aýnalarynyň meşhurlygy bilen has köp maşgala, yşyklandyryş üçin iň peýdaly we hammamyň bezeginde hem rol oýnap bilýän hammamlarynda LED yşyk aýnalaryny ulanmagy saýlaýar.Atmosferanyň roly, soň bolsa saýlama meselesi bar ...
  Koprak oka
 • Gowy aýnany nädip saýlamaly?

  Gowy aýnany nädip saýlamaly?

  Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen aýna öndürmek prosesleriniň görnüşleri bar we bazarda aýnalaryň görnüşleri bar, şonuň üçin gowy aýnany nädip saýlamaly?Aýnalaryň taryhy 5000 ýyldan gowrak.Iň irki aýnalar bürünçdi ...
  Koprak oka