Ganghong —— öňdebaryjy senagat

“Täze pikirleri öňe sürmek, ajaýyp hil gözlemek arkaly ösmek” düşünjesi bilen 1994-nji ýylda döredileninden bäri yzygiderli ösýär. Bizde bezegli aýna duş otagy, aýna önümleri we ş.m. ýaly dürli hünärli önümler bar. , Ganghong bütin dünýäde müşderileri ýeňýär.

index_solutions_1
TH seriýaly akylly aýnalar

TH seriýaly akylly aýnalar

TH seriýasy 2002-nji ýylda işlenip düzülen ilkinji aýna we ýagty kombinasiýa önümlerimizdir.

Jikme-jikliklere serediň
IMG-DL-20-Gözleg
DL seriýaly akylly aýnalar

DL seriýaly akylly aýnalar

DL seriýaly önümlerde täze dizaýn dilini ulandyk.

DL-70-1
DL-70 seriýaly akril LGP akylly aýnalar

DL-70 seriýaly akril LGP akylly aýnalar

DL-70 nusgawy önümlerimiziň biridir.

DL-73-11
DL-73 Akril ýagtylyk gollanma plitasy we tegelek çyra bilen tegelek çäge örtügi

DL-73 Akril ýagtylyk gollanma plitasy we tegelek çyra bilen tegelek çäge örtügi

DL-73 nusgawy önümlerimiziň biri we sarp edijileriň arasynda iň meşhur önümleriň biridir.

DL-29C-B-1
Alýumin çarçuwasy akylly aýna

Alýumin çarçuwasy akylly aýna

Alýumin çarçuwaly akylly aýna seriýasy, LED çyralary bilen kämilleşdirilen önümleriň esasynda alýumin garyndy çarçuwaly önümler bilen AF-de.

index_solutions_6
LV seriýaly alýumin aýna şkaflary

LV seriýaly alýumin aýna şkaflary

index_solutions_7
MV seriýaly MDF aýna şkaflary

MV seriýaly MDF aýna şkaflary

index_solutions_8
AF seriýaly hammam aýnalary

AF seriýaly hammam aýnalary

AF seriýaly hammam aýnasy, Italiýadan getirilen iň ýokary aýna üweýji enjamlary ulanyp, iň nusgawy dizaýn dilini kabul edýär.

logo hakda

Bahalandyryjy üçin sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Jikme-jikliklere serediň

Iň soňky habarlar

2023-nji ýylyň 2-nji marty

LED bilen doly uzynlyk aýnasy ...

1994-nji ýylyň 1-nji maýynda ýokary derejeli hammam önümlerini öndürmek wezipesi bilen bir kompaniýa döredildi ...

Jikme-jikliklere serediň
2022-nji ýylyň 24-nji noýabry

Aýnany nädip saklamaly ...

Banyoda aýna gaty amaly bolmasa-da, gaty möhüm zat.Eger y ...

Jikme-jikliklere serediň
Induktiw wyklýuçatelleri ulanmak
2022-nji ýylyň 15-nji awgusty

Induktiw sw ...

LED yşyk aýnasy 10 ýyldan gowrak wagt bäri dünýä inýär, bu 10 ýyllyk döwürde LED yşyk aýnasy ...

Jikme-jikliklere serediň
LED yşyk aýna duýgur wyklýuçateli
2022-nji ýylyň 15-nji awgusty

LED yşyklandyryş m ...

Öý bezeginde LED yşyk aýnalarynyň meşhurlygy bilen has köp maşgala ulanmagy saýlaýar ...

Jikme-jikliklere serediň
Gowy aýnany nädip saýlamaly?
2022-nji ýylyň 15-nji awgusty

Gowy aýnany nädip saýlamaly?

Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen aýna önümleriniň görnüşleri barha köpelýär ...

Jikme-jikliklere serediň